Відбувся семінар, присвячений напрямам геоінформаційного картографування

21 грудня 2018 року відбувся науково-інформаційний семінар, присвячений актуальним напрямам тематичного геоінформаційного картографування, підготовлений та проведений співробітниками відділу картографії

Семінар відкрив завідувач відділу Л.Г. Руденко, який у своїй доповіді наголосив на необхідності розвитку ідей та положень Національного атласу України, що певною мірою втілилося у виконуваних відділом картографії наукових темах: «Розробка атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина» та «Оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій природного, природно-антропогенного і соціального характеру в Україні».

Актуальність даної тематики обумовлена, в першу чергу, проблемою картографічного відображення за допомогою сучасних технологій найболючіших і найгостріших для сучасності проблем, пов’язаних із можливими джерелами надзвичайних ситуацій і необхідністю усвідомлення населенням держави свого "его" через розуміння і сприйняття національної, культурної та природної спадщини.

Концептуальні положення Атласу «Населення та його природна і культурна спадщина», зокрема його мету, завдання та наукові підходи картографічного дослідження окреслила А.І. Бочковська. Детально розкрила структуру та тематичний зміст блоків Атласу «Україна у світовому гуманітарному просторі» та «Населення України – суб’єкт формування спадщини».

Доповідь С.О. Санталової була присвячена експериментальним роботам, що їх було здійснено в ході створення електронних карт тематичного блоку Атласу «Населення України – суб’єкт формування спадщини».

Серію доповідей, присвячених розробці Атласу, продовжила К.А. Поливач, яка розглянула особливості виготовлення електронних карт тематичних блоків «Природна і культурна спадщина» та «Управління природною та культурною спадщиною», а також оцінила можливі технологічні підходи створення Атласу. В ході доповіді була акцентована увага на співпраці науковців та управлінців в сфері обліку та візуалізації культурної спадщини України, наведені приклади здійснених проектів.

Практичний результат виконання наукової теми «Оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій природного, природно-антропогенного і соціального характеру в Україні», а саме особливості розробки інтерактивних карт хімічної небезпеки в Україні та пожежовибухової небезпеки Дніпропетровської області, висвітлила у своїй доповіді М.М. Вишня. Вона продемонструвала створені інтерактивні електронні карти, що візуалізують просторове поширення небезпек і дають можливість оцінити території з позицій їх потенційного прояву; дані карти наповнені сучасною інформацією (за даними паспортів ризику за 2017 рік) щодо об’єктів, які вже сьогодні є загрозою витоку надзвичайних ситуацій.

Доповіді викликали зацікавленість та жваву дискусію.

Проведенням семінару відділу картографії завершено ознайомлення співробітників Інституту географії НАН України із здобутками 2018 року.