Відбувся семінар, присвячений тематиці збалансованості міського розвитку

18 грудня 2018 року відбувся семінар, присвячений тематиці збалансованості міського розвитку, організований і проведений співробітниками сектору збалансованого розвитку та екологічної оцінки Інституту географії

Семінар відкрив вступним словом д.геогр.н. С.А. Лісовський, наголосивши на сучасних проблемах розвитку міст, зростаючих темпах урбанізації та загостренні конфліктів між суспільством та природою, як наслідку надмірної концентрації населення та антропогенного тиску. Важливим залишається питання розуміння збалансованості міста, яке на сьогодні розглядається на глобальному рівні та є орієнтиром, окресленим в 11-й Глобальній цілі розвитку 2030 (ООН).
www.unenvironment.org

У розвиток тематики прозвучали доповіді:

  • «Політико-інституційні механізми трансформації сучасного міста. Індикатори та маркери збалансованості міст» (д.геогр.н. С.А. Лісовський, д.геогр.н. Є.О. Маруняк);
  • «Якість життя населення як цільовий імператив  міського розвитку ідеї, концепції, проблеми і висновки для українських міст» (д.геогр.н. І.В. Гукалова);
  • «Великі міста України: умови життя населення» (к.геогр.н. С.А. Покляцький);
  • «Формування громадських просторів та участь громадськості в управлінні міським розвитком» (м.н.с. В.Р. Торушанко);
  • «Трансформація міського простору в контексті вирішення конфліктів  міського розвитку» (д.геогр.н. А.А. Мозговий);

У дискусії обговорювались питання моніторингу містобудівної документації, ключових показників в оцінюванні збалансованості міст, проблематика розвитку міст України та залучення громадськості у процеси управління, зокрема планування територій.