Презентація проекту "Культурна спадщина в атласній геоінформаційній моделі сталого розвитку України"

В ювілейні дні Національної академії наук України 28 листопада 2018 року о 10:00 в Інституті географії НАН України відбулася презентація робіт, що виконані у розвиток впровадження Меморандуму про співпрацю між НАН України та Міністерством культури України, підписаного 27 червня 2018 р. Президентом НАН України, академіком НАН України Б.Є. Патоном, і Міністром культури України, Є.М. Нищуком.

Проект «Культурна спадщина в атласній геоінформаційній моделі сталого розвитку України. Концепція та електронний макет моделі» виконувався за підтримки Українського культурного фонду.

На заході були присутні 57 осіб: представники Управління охорони культурної спадщини Міністерства культури України, Управління культури і мистецтв Вінницької ОДА, Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА, викладачі та студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, освітяни – представники Відділення наук про Землю Київської Малої академії наук, співробітники інститутів Національної академії України та небайдужі громадяни.

Процес обговорення результатів проекту розпочав директор Інституту географії НАН України, академік НАН України Л.Г. Руденко. У своєму привітальному слові до присутніх він відзначив ключову роль культури у парадигмі сталого розвитку та акцентував увагу на стратегічному завданні географічної науки у вивченні пріоритетних проблем розвитку культурної спадщини, вказав на необхідність співпраці науковців та управлінців у формуванні системи заходів щодо їх вирішення. Леонід Григорович висловив подяку Українському культурному фонду та Міністерству культури України за підтримку проекту.

Керівник проекту, старший науковий співробітник Інституту географії НАНУ В.С. Чабанюк презентував Концепцію розбудови атласної геоінформаційної системи культурної спадщини (АГІС КС) України, зокрема висвітлив теоретико-методологічні засади атласного підходу до вирішення проблем сталого (збалансованого) розвитку та сфери культурної спадщини, особливості структурно-функціонального підходу до створення АГІС КС, а також окреслив концептуальні та технологічні підходи до створення АГІС КС.

Координатор проекту, провідний науковий співробітник Інституту географії НАНУ К.А. Поливач розкрила стратегічне бачення сталого розвитку України і місце в ньому культурної спадщини. Проаналізувала сучасний стан історико-культурного потенціалу України, його вплив на соціально-економічний розвиток та розглянула екологічні аспекти збереження і використання об’єктів культурної спадщини. Катерина Анатоліївна підкреслила значимість проекту в контексті реалізації цілей таких документів світового рівня як «Порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року», Декларація Ханчжоу, резолюції Генеральної Асамблеї «Культура і сталий розвиток» та ін. Вона презентувала підготовлені в рамках проекту наукове видання «Культурна спадщина в атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України» та монографію «Реляційна картографія. Теорія та практика», розроблений веб-ресурс «Атласна ГІС культури», що його буде розміщено на сайті Інституту географії (https://igu.org.ua) та електронну інтерактивну карту «Публічна частина Державного реєстру нерухомих пам’яток України» (http://publicregistry.heritage.in.ua).

Член-кореспондент Академії НАН України О.В. Кендзера проголосив вітання до учасників заходу від академіка-секретаря Відділення наук про Землю НАН України, академіка НАН України О.М. Пономаренка, в якому було відзначено актуальність та значущість здійсненої роботи й необхідність її впровадження. Наголошувалося, що мета та завдання даного проекту відповідають основним напрямкам, окреслених Меморандумом про співпрацю між НАН України та Міністерством культури України.

В обговоренні взяли участь заступник начальника Управління охорони культурної спадщини Міністерства культури України Ю.В. Нечипоренко, доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка І.І. Винниченко, заступник головного редактора «Українського географічного журналу» Є.І. Стеценко, завідувач Відділення наук про Землю Київської Малої академії наук З.О. Курлова, завідувач сектору палеогеографії Інституту географії Ж.М. Матвіїшина, математик Є.О. Терехова, студент 4-го курсу факультету географії НПУ імені Драгоманова О.М. Мартинчук.

Учасники позитивно оцінили представлений проект та висловили ряд пропозицій щодо мережування результатів проекту та його сталості.