Відбудеться прес-конференція «Культурна спадщина в атласній геоінформаційній моделі сталого розвитку України»

28 листопада 2018 року о 10:00 в Інституті географії НАН України відбудеться прес-конференція, присвячена підведенню підсумків виконання проекту «КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА В АТЛАСНІЙ ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. КОНЦЕПЦІЯ ТА ЕЛЕКТРОННИЙ МАКЕТ МОДЕЛІ», який виконувався за підтримки Українського культурного фонду

Загальносвітова тенденція перетворення культурної спадщини на один із вагомих ресурсів розвитку знайшла своє підтвердження у «Порядку денному у сфері сталого розвитку на період до 2030 року», прийнятому у вересні 2015 року світовими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН. Однією з найзначніших новацій цього документу стало усвідомлення того, що розвиток може бути сталим (збалансованим) тільки при високому рівні культури.

Нині відбувається активна інтеграція України до світового культурного простору, тому повноцінне та всебічне виявлення й вивчення культурної спадщини з метою виваженого використання і комплексного збереження – стратегічне, державної ваги гуманістичне і науково-практичне завдання.

Одним із найбільш актуальних завдань у справі збереження пам’яток культурної спадщини є формування ефективної інформаційної, мультимедійної та інтерактивної системи даних, забезпеченої офіційними обліковими, статистичними та достовірними науковими відомостями, відкритої для доступу широким верствам населення.

Ефективним інструментом вирішення цього завдання має стати Атласна геоінформаційна система культурної спадщини України, концепція побудови якої та макет для перевірки її основних положень розроблено в рамках виконання піонерного для України проекту.

Це продукт революційного розвитку у останні роки атласної геоінформатики, з її потужними можливостями обробки та просторово-статистичного аналізу, геовізуалізації та підтримки прийняття відповідних управлінських рішень.

Напрямки практичної реалізації окремих складових блоків системи пов’язані із впровадженням уніфікованої системи обліку нерухомої культурної спадщини, що наразі створюється Міністерством культури України, та розробленням Атласу «Населення України та його культура і природна спадщина», що здійснюється Інститутом географії НАНУ.

Розроблена концепція обґрунтовує можливість використання культурної спадщини як практичної стратегії побудови геоінформаційної моделі підтримки діяльності суспільства на шляху переходу України до сталого розвитку.

В ході заходу буде також зроблено презентацію окремих програмних продуктів, підготовлених до друку наукового видання «Культурна спадщина в атласній геоінформаційній системі сталого розвитку України» та монографії «Елементи класичної реляційної картографії», розроблених веб-ресурсів та окреслено напрями подальшої діяльності в цій сфері.

Доповідачі:

  • Руденко Л.Г., директор Інституту географії НАНУ, академік НАН України
  • Чабанюк В.С., канд. фіз.-мат. наук
  • Поливач К.А., канд. геогр. наук

Початок – о 10 год. за адресою:
Інститут географії НАН України м. Київ, вул. Володимирська, 44 (актова зала)

Контактна особа: Поливач Катерина Анатоліївна, +380677433527, kateryna.polyvach@gmail.com