14 листопада 2018 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д26.163.01

Теги: 

14 листопада 2018 року в залі засідань Інституту географії (вул. Володимирська, 44) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Захист дисертації Мозгового Артема Анатолійовича «Конфліктогенність та збалансованість міського розвитку в Україні» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий консультант: доктор географічних наук, професор, академік НАН України Руденко Леонід Григорович, Інститут географії НАН України, директор
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор, академік Української академії архітектури Нудельман Володимир Ілліч, Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри міського будівництва
  доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету
  доктор географічних наук, професор, Барановський Микола Олександрович Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, завідувач кафедри географії

Початок о 1400 год.

Ознайомитись з повним текстом автореферату, дисертації та відгуків офіційних опонентів можна в розділі “Спеціалізована вчена рада”.