Вийшов друком «Український географічний журнал» №3 – 2018 року

Теги: 

ДО 100-РІЧЧЯ НАН УКРАЇНИ

  • Палієнко В.П., Спиця Р.О., Багмет О.Б. Геоморфологія в Національній академії наук України

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Петлін В.М. Проблеми ландшафтно-картографічної інтерпретації просторової мінливості даних
  • Осадчий В.І., Агуілар Е., Скриник О.А., Бойчук Д.О., Сіденко В.П., Скриник О.Я. Добова асиметрія змін екстремальної температури повітря в Україні

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Руденко Л.Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О. Україна сучасна: виклики і загрози як детермінанти розвитку 
  • Струк М.И., Хомич В.С. Постсоциалистическое развитие Беларуси в ХХІ веке: экономика, население, уровень жизни
  • Бабаева Замина Расул кызы. Роль пищевой промышленности в совершенствовании отраслевой структуры в городах Азербайджана

З ІСТОРІЇ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОСВІТИ

  • Булава Л.М., Шевчук С.М. Напрями становлення та розвитку географічної науки й освіти на Полтавщині

Вийшли в світ


Детальніше зі змістом номеру (розширеними анотаціями публікацій та інформацією про авторів) можна ознайомитись на офіційній сторінці журналу в розділі "Архів".

Повнотекстові версії публікацій "Українського географічного журналу" (у форматі PDF) доступні на сайті в розділі "Архів" через 6 місяців після публікації друкованої версії номеру.