Відбулась конференція «Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму»

28-29 вересня 2018 року в Інституті географії НАН України відбулась конференція «Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму», присвячена 100-річчю Національної академії наук України

Захід зібрав понад 150 учасників з України та інших країн світу, зокрема з Білорусі, Словаччини, Румунії, Угорщини, США та Росії, які представляли 25 наукових та освітніх установ.

У вітальному слові заступника академіка-секретаря Відділення наук про Землю, чл.-кор. НАН України О.В. Кендзери було відзначено актуальність тематики засідань та необхідність підвищення статусу наукових досліджень у суспільстві.

Бачення місії географії у постіндустріальному суспільному розвитку, зокрема щодо реалізації положень Порядку денного на ХХІ ст. та глобальних цілей сталого розвитку ООН, було окреслено у вітальному слові директора Інституту географії НАН України, академіка НАН України Л.Г. Руденка.

В цілому, в рамках пленарного засідання прозвучало 12 доповідей, зокрема:

 • Географія на тлі світових трендів (Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, І.Г. Черваньов);
 • Inventing and re-inventing geography: beyond a world of familiar rivers and a knowledge silos (Stanley D. Brunn);
 • Закономірності трансформації організованості геосистем під впливом антропогенного чинника (В.М. Петлін);
 • Природокористування в Україні: історія та виклики глобалізованого суспільства (С.А. Лісовський);
 • Развитие природопользования в Белорусском Полесье и его конструктивные геоэкологические исследования (В.С. Хоміч, М.І. Струк);
 • Концепція земних оболонок і геосфер в науковій спадщині В.І. Вернадського (П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко);
 • Просторова організація суспільства: в пошуках нової парадигми дослідження (Г.П. Підгрушний);
 • Позиціювання України на політичній карті світу (Б.П. Яценко);
 • Використання зображень нічних космозйомок для оцінки змін інтенсивності розвитку міст України за роки незалежності (О.А. Апостолов, В.І. Лялько, Л.О. Єлістратова);
 • Зона широколистяних лісів України: від констатації до конструктивізму (М.Д. Гродзинський);
 • Концептуальні засади дослідження антропогенного геоморфогенезу на території України (В.П. Палієнко);
 • Антропогенне ландшафтознавство в Україні: початок ХХІ сторіччя (Г.І. Денисик).

Працювало три секції «Новітні концепти сучасної географії та проблеми розвитку постіндустріального суспільства», «Геосистеми та їх трансформація під впливом антропогенного чинника», «Картографія та ГІС моделювання в сучасних управлінських рішеннях. Сучасна географічна освіта: виклики та можливості».

Опубліковано збірник тез конференції.

завантажити PDF

29 вересня 2018 року була проведена виробнича екскурсія, спрямована на ознайомлення з проблемами зони субурбанізації м. Києва, а також з етно-культурною спадщиною в одному з найдавніших міст Київської Русі, Переяслав-Хмельницькому.