Інститут географії включено до Державного реєстру видавців

У відповідності до Закону України 318/97-ВР “Про видавничу справу” з метою обліку суб’єктів видавничої справи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, уповноваженим органом ведеться Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Державний реєстр — електронна база даних, яка містить інформацію про суб’єктів видавничої справи, що провадять свою діяльність на території України.

Ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції забезпечується Державним комітетом телебачення і радіомовлення з використанням комп’ютерної системи.

Суб’єкти господарювання провадять діяльність у видавничій справі лише після внесення їх до Державного реєстру на підставі відповідного свідоцтва.

9 серпня 2018 року Інституту географії НАН України було видано Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.