Вийшов друком «Український географічний журнал» №2 – 2018 року

Теги: 

ДО 100-РІЧЧЯ НАН УКРАЇНИ

 • Нагірна В.П., Підгрушний Г.П. Розвиток суспільно-географічних досліджень в Інституті географії НАН України
 • Косовець О.О., Лозовіцький П.С. Срезневський Борис Ізмаїлович — видатний вчений, академік, організатор метеорологічної служби в Україні

АКТУАЛЬНА ТЕМА

 • Руденко Л.Г., Маруняк Є.О., Черваньов І.Г. Географія: актуалізація на тлі світових трендів

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Овчарук В.А., Гопченко Є.Д. Сучасна методика нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок України
 • Василенко Є.В., Кошкіна О.В., Маслова Т.В. Полігон як головна одиниця гідроморфологічного моніторингу озер
 • Алиев Бахрам Гусейн оглу, Гусейнова Севиндж Ровшан гызы. Оценка влияния природных и антропогенных факторов на опустынивание Апшеронского полуострова в Азербайджанской Республике
 • Гостюк З.В. Антропогенна модифікованість ландшафтів Покутських Карпат

ГЕОЕКОЛОГІЯ

 • Руденко Л.Г., Поливач К.А. Збереження і використання культурної спадщини в Україні: проблеми та конструктивні пропозиції
 • Голубцов О.Г., Чехній В.М., Фаріон Ю.М. Геоінформаційне картографування та аналіз сучасних ландшафтів для цілей заповідання (на прикладі степової зони України)

ХРОНІКА

 • Чехній В.М., Сорокіна Л.Ю. Науковий семінар «Сучасне ландшафтознавство і проблеми радіоекології»

ЮВІЛЕЇ

 • До 70-річчя Г.В. Балабанова
 • До 60-річчя Ю.М. Палехи

Детальніше зі змістом номеру (розширеними анотаціями публікацій та інформацією про авторів) можна ознайомитись на офіційній сторінці журналу в розділі "Архів".

Повнотекстові версії публікацій "Українського географічного журналу" (у форматі PDF) доступні на сайті в розділі "Архів" через 6 місяців після публікації друкованої версії номеру.