Відбувся науковий семінар «Сучасне ландшафтознавство і проблеми радіоекології», присвячений пам’яті В.С. Давидчука

17 травня 2018 року в Інституті географії НАН України відбувся науковий семінар «Сучасне ландшафтознавство і проблеми радіоекології», присвячений пам’яті В.С. Давидчука (7.05.1948 – 31.12.2017) – кандидата географічних наук, відомого українського ландшафтознавця, радіоеколога, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який понад 40 років працював в Інституті географії НАН України. Семінар був проведений з нагоди 70-річчя від дня народження вченого.

У роботі семінару взяли участь теперішні і колишні співробітники Інституту географії, колеги з інших наукових установ, які активно співпрацювали з В.С. Давидчуком у галузі ландшафтознавства, брали участь у спільних наукових дослідженнях, зокрема пов’язаних з подоланням наслідків чорнобильської катастрофи. На заході була присутня родина Василя Сергійовича.

Зі вступним словом до учасників семінару звернувся директор Інституту географії академік НАН України Л.Г. Руденко. Він наголосив на важливій ролі вітчизняних наукових досліджень у житті суспільства, на проблемах сучасної географічної науки, відзначив роль В.С. Давидчука у розвитку фундаментальних і прикладних, зокрема радіоекологічних, ландшафтознавчих досліджень в Інституті географії.

Від відділу було представлено дві колективні доповіді, з якими виступили завідувач відділу ландшафтознавства к.геогр.н. В.М. Чехній – «Ландшафтознавство в Інституті географії Національної академії наук України» та к.геогр.н. Л.Ю. Сорокіна – «Ландшафтна радіоекологія як науковий напрям: становлення та досвід досліджень». У цих доповідях у хронологічно-тематичному вимірі розкрито зміст напрацювань відділу ландшафтознавства за весь час його існування, відзначено вагомий внесок В.С. Давидчука у науковий доробок відділу у низці напрямів.

Інші доповіді охоплювали широке коло проблемних питань сучасного ландшафтознавства та радіоекології, зокрема тих, до розробки яких мав відношення В.С. Давидчук.

Чл.-кор. НАН України М.Д. Гродзинський у контексті аналізу напрацювань дослідника відзначив його як засновника наукової школи в Інституті географії НАН України. К.геогр.н. В.І. Олещенко окреслив основні актуальні питання співпраці природничої географії та права за сучасних умов, відзначив багатогранність особистості В.С. Давидчука та його творчих здобутків. Про важливу роль започаткованих і у подальшому розвинутих В.С. Давидчуком в Інституті географії напрямів досліджень у галузі регіонального ландшафтознавства, його методичних розробок у галузі польових досліджень та картографування ландшафтів, про необхідність видання ще неопублікованих напрацювань дослідника говорили у своїх виступах колишні співробітники відділу ландшафтознавства (д.геогр.н. В.М. Пащенко, д.геогр.н. С.В. Міхелі, д.філос.н. С.Р. Кияк). Д.геогр.н. Ю.Г. Тютюнник у своїй доповіді представив багатоманіття сучасних трактувань ландшафту у різних галузях знань, сучасні тенденції осмислення цього поняття у контексті географічних досліджень.

Значна частина наукових доповідей на семінарі була присвячена обговоренню результатів прикладних досліджень у галузі ландшафтної радіоекології, сучасних прикладних досліджень радіаційно забруднених та інших територій, що зазнають активного впливу з боку людини.

К.ф.-м.н. В.С. Чабанюк розкрив особливості розвитку розробок радіоекологічних ГІС в Україні – від перших робіт зі створення таких ГІС на ландшафтній основі, виконаних в Інституті кібернетики НАН України за участі В.С. Давидчука у перші роки після аварії на ЧАЕС, до сучасних опрацювань інтерактивних карт і атласів радіаційного стану територій. Про сучасні розробки аналітичної ГІС-технології, що опрацьована з використанням теорії і моделей радіоємності екосистем та призначена для оцінки міграції радіонуклідів в екосистемах, йшлося у доповіді д.б.н. Ю.О. Кутлахмедова та В.В. Родіни.

Було представлено результати актуальних досліджень територій, радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи. Такі роботи виконані для зони відчуження ЧАЕС (доповідь О.Г. Тищенко), для території всієї України (колективна доповідь Т.Д. Лев, Б.С. Прістера, В.Д. Виноградської, О.Г. Тищенко, доповідач — Т.Д. Лев), а також для віддалених від Чорнобильської зони територій, які також постраждали внаслідок локальних радіоактивних випадінь. Про дослідження радіоактивно забруднених карстових ландшафтів Прут-Дністерського межиріччя Чернівецької області доповів к.геогр.н. М.М. Проскурняк.

Ще один напрям досліджень, який отримав нові акценти і нові можливості комплексного (ландшафтознавчого) вирішення геоекологічних питань завдяки участі в них Василя Сергійовича Давидчука, – військова екологія – був представлений д.т.н. С.М. Чумаченком у доповіді «Ландшафтно-геохімічні дослідження на території військових полігонів Дівички і Яворівський».

За результатами проведення семінару були сформульовані пропозиції: необхідності видання ландшафтної карти Київської області як монографічного видання (проф. В.М. Пащенко); доцільності проведення регулярних наукових зібрань ландшафтознавців (д.геогр.н. Ю.Г. Тютюнник). М.Д. Гродзинський як голова Української асоціації ландшафтних екологів запропонував заснувати грамоту «За кращу ландшафтну карту» імені В.С. Давидчука.