Відбулись Загальні збори Відділення наук про Землю НАН України та НАН України

25-26 квітня 2018 році були проведені Загальні збори ВНЗ НАН України та НАН України

Під час Загальних зборів ВНЗ, 25.04.2018 року, прозвучала доповідь академіка-секретаря ВНЗ, академіка НАН України О.М. Пономаренка, про підсумки роботи установ Відділення у 2017 році. Зокрема, серед найважливіших результатів діяльності Інституту географії:

Презентація .ppt (16 MB)

Крім того, було представлено основні кількісні показники щодо кадрового потенціалу, видавничої діяльності, договірних робіт, міжнародного співробітництва (представлено в таблиці 1).

В обговоренні виступили: академік НАН України В.І. Лялько, академік НАН України В.І. Старостенко, академік НАН України Л.Г. Руденко, академік НАН України В.М. Шестопалов. Л.Г. Руденко привернув увагу зібрання до загроз, що постають для майбутніх поколінь у зв’язку із погіршенням стану навколишнього середовища та вичерпання природних ресурсів. На шляху до вирішення проблем збереження довкілля, при проведенні та плануванні досліджень, установи ВНЗ мають орієнтуватись на глобальні та національні цілі сталого розвитку (ООН, ПРООН в Україні), а також сприяти затвердженню і впровадженню Стратегії сталого розвитку України до 2030 року.

Відділення також привітало новообраних (2018) членів Академії.

На Загальних зборах НАН України, 26.04.2018, Президент НАН України, академік НАН України Б.Є. Патон представив звітну доповідь про діяльність Академії у 2017 році.

Серед наукових здобутків в галузі збереження навколишнього середовища відзначено продовження робіт з розробки наукових засад переходу України на принципи сталого розвитку. Зокрема, групою експертів під керівництвом директора Інституту географії НАН України академіка НАН України Л.Г. Руденка, за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду підготувала проекти Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року та Національного плану дій на 2017-2020 роки з її впровадження. Зазначається, що пропонований проект Стратегії – рамковий документ, що визначатиме стратегічні напрями довгострокового розвитку України.

В обговорені відмічені досягнення української науки, інновації впроваджені у виробництво, в тому числі – оборонну промисловість, а також чинники, які лімітують розвиток академічних структур. Серед основних з них – недостатнє (найнижче в Європі!) фінансування НДР. Очікувані наслідки – відтік кадрів, в першу чергу – молодих науковців, низька мобільність та проблеми підтримки міжнародного співробітництва. Детальніша інформація розміщена на сайті НАН України: http://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx

Примітки:

  1. Частка докторів, кандидатів наук, молодих вчених розрахована до загальної чисельності показників (в середньому по НАНУ, відповідно – 8,4%; 24,2%; 7,7%);
  2. Частка договорів – у % до базового фінансування;
  3. ІГ – Інститут географії НАН України;
  4. У випадку, коли відносні показники двох і більше установ співпадають, відповідно до міжнародної практики виставляється однаковий ранг.