Відбулась XVI міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська Весна – 2018: географія»

5 квітня 2018 року на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась XVI міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська Весна – 2018: географія»

У роботі конференції взяли участь понад 50 представників провідних наукових та освітніх осередків України, зокрема Інституту географії НАН України, Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Львівського національного університету імені Івана Франка та ін.

Представники Інституту географії, приймали активну участь в роботі конференції, безпосередньо в обговоренні представлених наукових досліджень.

Іщенко Ю.Д. (к.геогр.н.) представив доповідь з презентацією на тему: «Креативно-інноваційні структури міста Києва» (визнано однією з найкращих доповідей і надано право безкоштовної публікації у фаховому виданні факультету).

Покляцький С.А. (к.геогр.н., заступник голови Ради молодих вчених) запросив наукову молодь до участі в Міжнародній науковій конференції «Географічна наука і освіта: від констатації до конструктивізму», яка буде відбуватися в Інституті географії НАН України 28-29 вересня 2018 року в м. Києві.