Відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»

30-31 березня 2018 року на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи» (GTSNU)

Співорганізаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Географічний факультет та Українське географічне товариство.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись проректор з наукової роботи, д.б.н., професор В.С. Мартинюк та декан географічного факультету, президент Українського географічного товариства, акад. НАПН України, д.е.н., проф. Я.Б. Олійник.

Пленарне засідання розпочалося доповіддю заступника директора з наукової роботи Інституту географії НАН України, д.г.н. С.А. Лісовського «Завдання географічної науки в контексті виконання угоди Україна-ЄС» (у співавторстві з акад. НАН України Л.Г. Руденко та д.г.н. Є.О. Маруняк).

На пленарному засіданні також виступив завідуючий сектору територіальної організації суспільства Інституту географії НАН України, д.г.н., проф. Г.П. Підгрушний з доповіддю «Формування системи полюсів зростання в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи України».

Під час урочистого засідання з нагоди 85 річчя факультету географів привітали ректор КНУ ім. Т.Шевченка, д.ф.н., проф., акад. НАН України, Л.В. Губерський, представники Міністерства освіти та науки України, Міністерства екології та природних ресурсів України. З вітаннями від Інституту географії НАН України виступив директор, акад. НАН України Л.Г. Руденко.

Всього у програму конференції було включено 116 доповідей, авторство 11 з яких належить співробітникам Інституту. Це, зокрема:

 • «Завдання географічної науки в контексті виконання угоди Україна-ЄС» (акад. НАН України, д.г.н. Л.Г. Руденко, д.г.н. С.А. Лісовський, д.г.н. Є.О. Маруняк);
 • «Формування системи полюсів зростання в контексті завдань адміністративно-територіальної реформи України» (д.г.н. Г.П. Підгрушний);
 • «Вплив аграрного сектору України на стан сільської місцевості (трансформаційні процеси та їх наслідки)» (д.г.н. В.П. Нагірна);
 • «Кваліметричний підхід в географічному оцінюванні якості життя населення» (д.г.н. Гукалова І.В.);
 • «З історії формування глобальної програми сталого розвитку міст» (к.г.н. Мозговий А.А.);
 • «Смертність населення України та деяких країн Європи від особливо небезпечних захворювань» (к.г.н. С.О. Санталова);
 • «Демографічна оцінка великих міст України як індикатор умов життя населення» (к.г.н. Покляцький С.А.);
 • «Нормативний підхід до вивчення процесу метрополізації» (к.г.н. Савчук І.Г.);
 • «Інтегрований міський розвиток: реалії Європи та перспективи для України» (к.г.н. Дронова О.Л.);
 • «Суспільно-географічне оцінювання впливу господарської діяльності на навколишнє середовище» (к.г.н. О.В. Горміз);
 • «З актуалістичних напрацювань географів Київського університету» (М.В. Давидюк).

За результатами роботи конференції видано збірник:

Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 85 років – досягнення та перспективи (GTSNU): матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, 30-31 березня 2018 р.) / гол. ред. колегії Я.Б. Олійник; КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – 361 с.