2 квітня 2018 року відбудеться засідання Ученої ради Інституту географії

02 квітня 2018 року о 14:00 годині відбудеться засідання Ученої ради Інституту географії НАН України

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Атестація наукової роботи молодих учених-стипендіатів: НАН України  та Президента України

Доп. к.г.н. А.В. Марущинець,
к.г.н. С.О. Санталова,
О.М. Лейберюк,
к.г.н. С.Л. Чемерис

2. Про конкурс на поточні вакансії на здобуття стипендій Президента України для молодих учених

Доп. акад. НАН України Л.Г. Руденко

3. Інформація про веб-ресурси Інституту географії НАН України

Доп. к.г.н. О.В. Мацібора

4. Різне