556 Ф 79

Формування рентних відносин у водному господарстві України : монографія / Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України ; ред. М. А. Хвесик. - Київ, 2014. - 328 с.