33 Ф 79

Формування моделі управління природними ресурсами в ринкових умовах господарювання : монографія / Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України ; ред. М. А. Хвесик. - Київ, 2013. - 304 с.