Відбулось урочисте засідання з нагоди ювілейної дати – 80-річчя Жанни Миколаївни Матвіїшиної

Теги: 

14 лютого в Інституті географії НАН України відбулося урочисте засідання з нагоди відзначення ювілейної дати – 80-річчя завідувача сектору палеогеографії, доктора географічних наук, професора Жанни Миколаївни Матвіїшиної – відомого українського вченого-географа, фахівця в галузі палеогеографії, палеопедології, палеоландшафтознавства, палеоекології, ґрунтознавства, одного з найкращих знавців геології та стратиграфії пізнього кайнозою території України.

Свою науково-педагогічну діяльність Жанна Миколаївна розпочала на кафедрі географії природничо-географічного факультету Луганського педагогічного інституту імені Т.Г. Шевченка. У 1966 році вступила до аспірантури Сектору географії Інституту геологічних наук АН УРСР і відтоді вся подальша наукова діяльність, творчі успіхи та професійне зростання Ж.М. Матвіїшиної (від молодшого наукового співробітника (1969 р.) до завідувача відділу (1994 р.)) пов’язані з відділом палеогеографії – спочатку у складі Інституту геологічних наук АН УРСР, потім Сектору та Відділення географії Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна АН УРСР, а з 1991 року – Інституту географії НАН України.

За багатолітню плідну наукову, науково-організаційну і педагогічну працю та вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної географічної науки Матвіїшину Жанну Миколаївну нагороджено почесною грамотою Президії Національної академії наук України, яку вручив директор Інституту географії, академік Л.Г. Руденко.

Велику увагу Ж.М. Матвіїшина приділяє підготовці й вихованню наукових кадрів (консультувала 2 докторів та підготувала 5 кандидатів географічних наук). Була членом Експертної ради ВАК з географічних наук та заступником голови цієї ради; заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 26.163.02 Інституту географії НАН України по захисту докторських дисертацій. На даний час є членом редколегії «Українського географічного журналу», спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 Інституту географії НАН України по захисту кандидатських та докторських дисертацій, четвертинної комісії Національного стратиграфічного комітету України, лесової комісії INQUA (Міжнародного стратиграфічного комітету з четвертинного періоду).

Ж.М. Матвіїшина активний учасник та керівник численних польових експедицій (з 1966 року і по цей час) з дослідження кайнозойських відкладів України. Брала участь у спільних польових дослідженнях на території Іспанії, Польщі, Молдови. Наукові дослідження Ж.М. Матвіїшиної добре відомі за кордоном. Вона неодноразово виступала на міжнародних конгресах і конференціях у Росії, Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Швеції; брала участь у виконанні міжнародних дослідницьких програм. Серед наукової громадськості України Ж.М. Матвіїшина здобула високий авторитет як провідний учений палеогеограф, активний пропагандист та продовжувач традицій наукової школи М.Ф. Веклича.

З ювілеєм Ж.М. Матвіїшину привітали колеги з Інституту географії НАН України, Інституту геологічних наук НАН України, Інституту археології НАН України, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, НУБіП, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського національного університету ім. Івана Франка, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, Національного університету водного господарства, Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, Бєлгородського державного університету, Мезинського національного природного парку, а також інших наукових установ та вищих навчальних закладів України та близького зарубіжжя.

До ювілею було підготовлено та видано покажчик, у якому відображено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяльності відомого українського палеогеографа-ґрунтознавця Жанни Миколаївни Матвіїшиної (Майської).

Покажчик знайомить з працями вченого, тематикою її досліджень, підготовкою наукових кадрів, тощо.