27 грудня 2017 року відбудеться засідання Ученої ради Інституту географії

27 грудня 2017 року о 13:30 відбудеться засідання Ученої ради Інституту географії НАН України

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Заключний звіт за темою НДР «Антропогенний геоморфогенез на території України» (2014-2017) (регламент – до 20 хв.)

Доп. керівник теми НДР, д.г.н. В.П. Палієнко

2. Звіт за темою НДР «Аналіз небезпечних для реалізації проекту будівництва каскаду ГЕС геоморфологічних та неотектонічних умов району верхньої течії р. Дністер» (договір № БВ-52І/2017 з ПрАТ «Укргідроенерго»). (регламент – до 10 хв.)

Доп. керівник, к.г.н. Р.О. Спиця

3. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору геоморфології у 2017 р. (регламент – до 10 хв.)

Доп. зав. сектору, к.г.н. Р.О. Спиця

4. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору палеогеографії у 2017 р. (регламент – до 10 хв.)

Доп. зав. сектору, д.г.н. Ж.М. Матвіїшина

5. Науково-інформаційний звіт про діяльність відділу ландшафтознавства у 2017 р. (регламент – до 10 хв.)

Доп. зав. відділу, к.г.н. В.М. Чехній

6. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору територіальної організації суспільства у 2017 р. (регламент – до 10 хв.)

Доп. зав. сектору, д.г.н. Г.П. Підгрушний

7. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору збалансованого розвитку та екологічної оцінки у 2017 р. (регламент – до 10 хв.)

Доп. зав. відділу, д.г.н. С.А. Лісовський

8. Звіт про результати НДР «Розробка наукових принципів та ландшафтно-біотичних критеріїв організації перспективної сітки заповідних територій різного рангу» за Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з проблем сталого розвитку, раціонального природокористування та збереження навколишнього середовища. (регламент – до 10 хв.)

Доп. керівник, акад. НАН України Л.Г. Руденко

9. Звіт про результати НДР «Електронна візуалізація природної спадщини України» (регламент – до 10 хв.)

Доп. керівник, к.г.н. К.А. Поливач

10. Науково-інформаційний звіт про діяльність відділу картографії у 2017 р. (регламент – до 10 хв.)

Доп. академік НАН України Л.Г. Руденко

11. Звіт про результати НДР «Інтеграція принципів збалансованого природокористування у процес планування розвитку приміської зони (методологія дослідження на прикладі Київської області)» (грант НАН України для молодих учених). (регламент – до 10 хв.)

Доп. керівник, д.г.н. Є.О. Маруняк

12. Про рекомендацію до друку Українського географічного журналу №4.

Доп. Є.І. Стеценко

13. Про пожежну безпеку та охорону праці.

Доп. В.О. Шинкаренко

14. Різне