9 грудня 2016 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д26.163.01

Теги: 

09 грудня 2016 року в залі засідань Інституту географії (вул. Володимирська, 44) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Захист дисертації Марущинця Андрія Васильовича «Трансформація аграрної сфери та соціально-економічний розвиток Київського Придніпров’я» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: доктор  географічних наук, професор Підгрушний Григорій Петрович, завідувач сектору територіальної організації суспільства Інституту географії НАН України
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, доцент Мальчикова Дар’я Сергіївна, завідувач кафедри соціально-економічної географії Херсонського державного університету
  кандидат географічних наук, доцент Мезенцева Наталія Іванівна, доцент кафедри економічної та соціальної географії

Початок о 1100 год.

2. Захист дисертації Молікевича Романа Сергійовича «Стан здоров’я населення Херсонської області (медико-географічне дослідження)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: доктор географічних наук, старший науковий співробітник Гукалова Ірина Володимирівна, провідний науковий співробітник відділу суспільної географії Інституту географії НАН України
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор Яворська Вікторія Володимирівна, професор кафедри економічної та соціальної географії і туризму Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
  кандидат географічних наук, доцент Гринюк Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри географії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Початок о 1400 год.

Ознайомитись з повними текстами автореферату, дисертації та відгуків офіційних опонентів можна в розділі “Спеціалізована вчена рада”.