05 жовтня 2016 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д26.163.01

Теги: 

05 жовтня 2016 року в залі засідань Інституту географії (вул. Володимирська, 44) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук.
                                        Порядок денний:
1. Захист дисертації Маруняк Євгенії Олександрівни «Соціально-економічний простір (методологія геопросторових досліджень та практика планування)» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, академік НАН України Руденко Леонід Григорович, директор Інституту географії НАН України
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор Нудельман Володимир Ілліч, професор кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури
  доктор географічних наук, професор Топчієв Олександр Григорович, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
  доктор географічних наук, професор Яценко Борис Павлович, професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Початок о 1400 год.

Ознайомитись з повними текстами автореферату, дисертації та відгуків офіційних опонентів можна на сторінці здобувача в розділі “Спеціалізована вчена рада”