8 липня 2016 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01

Теги: 

8 липня 2016 року в залі засідань Інституту географії (вул. Володимирська, 44) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.
                                        Порядок денний:
1. Захист дисертації Іщенка Юрія Дмитровича «Розвиток інноваційної діяльності в контексті формування полюсів соціально-економічного зростання в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Підгрушний Григорій Петрович, Інститут географії НАН України, завідувач відділу суспільно-географічних досліджень
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор, Мезенцев Костянтин Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в.о. завідувача кафедри економічної та соціальної географії
  доктор географічних наук, професор, Степаненко Анатолій Васильович, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", завідувач відділу природно-техногенної та екологічної безпеки

Початок о 1400 год.

Ознайомитись з повними текстами автореферату, дисертації та відгуків офіційних опонентів можна на сторінці здобувача в розділі “Спеціалізована вчена рада”