Бубир Наталя Олександрівна

Тема: 
Геоінформаційне картографування для потреб системи безперервної географічної освіти
Науковий ступінь: 
к.геогр.н.
Спеціальність: 
11.00.12
Науковий керівник: 
Пересадько Віліна Анатоліївна
Рік: 
2011

25.02.2011 р. (14:00) – Бубир Наталя Олександрівна, к.геогр.н., 11.00.12, тема: «Геоінформаційне картографування для потреб системи безперервної географічної освіти», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія. Науковий керівник: доктор географічних наук, доцент Пересадько Віліна Анатоліівна, декан геолого-географічного факультету, завідувач кафедри фізичної географії та картографії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.