Петрук Світлана Леонідівна

Тема: 
Малі міські поселення Житомирської області: стан, тенденції та напрями соціально-економічного розвитку
Науковий ступінь: 
к.геогр.н.
Спеціальність: 
11.00.02
Науковий керівник: 
Нагірна Валентина Петрівна
Рік: 
2011

25.02.2011 р. (10:00) – Петрук Світлана Леонідівна, к.геогр.н., 11.00.02, тема: «Малі міські поселення Житомирської області: стан, тенденції та напрями соціально-економічного розвитку» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Науковий керівник: доктор географічних наук, старший науковий співробітник Нагірна Валентина Петрівна, Інститут географії НАН України, провідний науковий співробітник відділу суспільно-географічних досліджень.