Картографічне моделювання умов виникнення надзвичайних ситуацій в Україні

РК: 
0109U006425
Роки виконання: 
2013 до 2014

Об'єкт дослідження: природні, природно-антропогенні процеси і явища та господарські об’єкти, які є потенційними чинниками виникнення надзвичайних ситуацій.
Мета: Виявити особливості територіального розподілу явищ, процесів та об’єктів, що являють собою потенційну небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечити візуальне сприйняття цієї інформації для широкого кола користувачів. Методи: картографічне моделювання.
Результати: Опрацьовано теоретичні і прикладні положення картографування чинників можливого виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. Виявлено особливості територіального розподілу явищ, процесів та об’єктів, що являють собою потенційну небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій. Вперше на територію України створено Атлас природних, техногенних і соціальних небезпек виникнення надзвичайних ситуацій (електронна версія), в якому вміщено 143 карти з пояснювальними текстами, що структуровані за 6 розділами.
Постанова Бюро Відділення наук про Землю НАН України, протокол №4, §22 від 02.06.2009

Ключові слова: 
надзвичайні ситуації, природні і техногенні небезпеки, потенційно небезпечні об’єкти і явища, електронний атлас, картографічне моделювання