В Інституті геологічних наук відбулись Загальні збори Відділення наук про Землю

У доповіді академіка-секретаря Відділення, академіка НАН України В.М.Шестопалова, висвітлено основні здобутки наукової та науково-організаційної діяльності установ. Зокрема зазначено, що в Інституті географії у 2013 р.:

  • Завершено розробку та укладання карт Атласу природних, техногенних і соціальних небезпек виникнення надзвичайних ситуацій в Україні, що структуровані в п’ять розділів: вступ, передумови потенційних витоків надзвичайних ситуацій, фактори можливих ризиків і небезпек, надзвичайні ситуації в Україні, упередження виникнення надзвичайних ситуацій (акад. НАН України Л.Г.Руденко, А.І.Бочковська, Т.І.Козаченко, К.А.Поливач, С.О.Западнюк та ін.)
  • Обґрунтовано заходи до проекту Національного плану дій щодо переходу України до сталого розвитку за цілями соціогуманітарного вектору розвитку. Спільно із фахівцями Інститутів проблем ринку та економіко-екологічних досліджень і проблем природокористування та екології завершено опрацювання наукових засад розробки Стратегії сталого розвитку України. (акад. НАН України Л.Г.Руденко, акад. НАН України Б.В.Буркинський, чл.-кор. НАН України А.Г.Шапар, С.А.Лісовський та ін.).
  • Опрацьовано методику картографування природно-антропогенних геоморфосистем в районах з різними видами господарського освоєння та різними лімітуючими (обмежувальними) умовами для будівництва та функціонування інженерних споруд; обґрунтовано принципи інженерно-геодинамічного районування території України. (В.П.Палієнко, Р.О.Спиця, О.Б.Багмет та ін.)
  • Здійснено просторову та секторальну оцінку змін структури природокористування в Україні, виявлено існуючі та потенційні конфлікти у використанні природно-ресурсного потенціалу її регіонів, проаналізовано причини їх виникнення  (С.А.Лісовський, І.В.Гукалова, Є.О.Маруняк, А.А.Мозговий, Л.П.Дячевська та ін.).

Грамотою Президії НАН України за монографію "Культурна спадщина та ії вплив на розвиток регіонів України" нагороджено к.геогр.н, с.н.с. відділу картографії, К.А.Поливач.