Відбувся вечір пам'яті з нагоди 90-річчя від дня народження М.Ф. Веклича

       14 березня 2014 року в Інституті географії відбувся вечір пам'яті з нагоди 90-річчя від дня народження видатного українського вченого, доктора геолого-мінералогічних наук, професора Веклича Максима Федоровича, який працював у Секторі, Відділенні географії, Інституті географії НАН України з 1971 по 2001 роки.

Веклич Максим Федорович — видатний український вчений, доктор геолого-мінералогічних наук (1962 р.), професор (1974 р.), заслужений Діяч науки України (1984 р.), лауреат держаної премії УРСР (1975 р.) — географ, геолог, фахівець в області геології розсипів, палеогеографії, четвертинної геології, стратиграфії, палеогеоморфології, палеопедології, палеоекогеографії, почесний член географічного товариства України. Засновник відомої української палеогеографічної школи з вивчення верхньокайнозойських відкладів.
       М.Ф. Веклич — автор більше 400 наукових публікацій (в тому числі 35 монографій), значна частина з яких — одноосібні, автор і редактор майже всіх на той час карт четвертинних відкладів України, багатьох збірників наукових праць, стратиграфічних регіональних і місцевих схем четвертинних відкладів України. Значну увагу приділяв польовим дослідженням і впровадженню результатів наукової діяльності у виробництво. Широко публікувався у вітчизняних і міжнародних виданнях, виступав учасником міжнародних геологічних і географічних конгресів, конференцій і симпозіумів, організовував польові екскурсії по четвертинним відкладам України.
       Основні ідеї М.Ф. Веклича полягали у більш широкому залученні для розчленування верхньокайнозойських відкладів, окрім літолого-стратиграфічних, палеонтологічних і споро-пилкових також палеопедологічних методів. М.Ф. Веклич обґрунтував палеогеографічні принципи стратиграфії, розробив теоретичні основи палеопедології, реконструював пліоценовий і плейстоценовий ґрунтовий покрив території України. Обґрунтував загальні закономірності давнього клімату. Склав схеми розвитку природи у фанерозої і карти мезозойських і кайнозойських палеоландшафтів України.
       М.Ф. Веклич був головним редактором схеми палеогеографічної етапності пліоцену і плейстоцену України, яка з 1993 року прийнята як обов’язкова при геологічній зйомці України для плейстоцену, і як робоча для пліоцену.