Бібліотека-online

Знайдено літературних джерел: 17470
НАЗВА видання, ПРІЗВИЩЕ автора, РІК публікації
Шифр: 33 Ф 79

Формування моделі управління природними ресурсами в ринкових умовах господарювання : монографія / Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України ; ред. М. А. Хвесик. - Київ, 2013. - 304 с.

Шифр: 556 Ф 79

Формування рентних відносин у водному господарстві України : монографія / Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України ; ред. М. А. Хвесик. - Київ, 2014. - 328 с.

Шифр: 911.5 Х 69

Ходос, Олена Євгенівна. Особливості ландшафтно-геохімічних умов та грунтового покриву узбереж лиманів Північно-Західного Причорномор'я : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 / О. Є. Ходос ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2017. - 20 с. : рис.

Шифр: 82 Ч-16

Чалий, Михайло Корнійович. Життя і твори Тараса Шевченка. Звід матеріалів до його біографії : пер. з рос. / М. К. Чалий ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ : Веселка, 2011. - 263 с.

Шифр: 030 Ш 37

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 4 : М - Па / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України ; ред тому О. В. Боронь. - Київ, 2013. - 808 с.

Шифр: 030 Ш 37

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 5 : Пе - С / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України ; ред. тому: О. В. Боронь, В. Л. Смілянська. - Київ, 2015. - 1040 с.

Шифр: 030 Ш 37

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 6 : Т - Я / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України ; ред. тому: В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата. - Київ, 2015. - 1120 с.

Шифр: 030 Ш 37

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 1 : А - В / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України ; голова редкол. М. Г. Жулинський ; заст. голови редкол. В. Л. Смілянська ; відп. секретар О. В. Боронь ; передм. І. М. Дзюба ; керівник проекту В. Л. Смілянська ; ред. тому В. Л. Смілянська. - Київ, 2012. - 744 с.

Шифр: 030 Ш 37

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 2 : Г - З / Інститут літератури імені Т. Г. Шевченека НАН України ; ред. тому О. В. Боронь. - Київ, 2012. - 760 с.

Шифр: 030 Ш 37

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 3 : І - Л / ред. тому В. Л. Смілянська. - Київ, 2013. - 888 с.