Бібліотека-online

Знайдено літературних джерел: 17470
НАЗВА видання, ПРІЗВИЩЕ автора, РІК публікації
Шифр: 001 С 41

Ситник, Костянтин Меркурійович. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений : монография / К. М. Ситник, Т. А. Бевз. - Київ : Наук. думка, 2017. - 367 с.

Шифр: 528 С 51

Смолій, Катерина Богданівна. Теоретично-експериментальне обгрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформацій гідротехнічних спорудй : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / К. Б. Смолій ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2017. - 20 с.

Шифр: 911.3 С 69

Соціально-економічні проблеми розвитку Київського регіону та шляхи їх вирішення : монографія / А. І. Доценко [и др.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т економіки та менеджменту. - Київ : Ун-т "Україна", 2015. - 87 с.

Шифр: 33 С 76

Сталий розвиток : світоглядна ідеологія майбутнього : монографія / М. А. Хвесик [и др.] ; ред. М. А. Хвесик ; Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України. - Київ, 2012. - 465 с.

Шифр: 551.5 С 79

Степаненко, Сергій Миколайович. Динаміка та моделювання клімату : підруч. для ВНЗ / С. М. Степаненко ; Одеський держ. еколог. ун-т. - Одеса : Екологія, 2013. - 204 с.

Шифр: 631.5 Т 48

Ткач, Виктор Петрович. Защитные леса и лесные мелиорации Горного Крыма : монография / В. П. Ткач, Н. Н. Агапонов ; Укр. н.-и. ин-т лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Г. Н. Высоцкого. - Харьков : Планета-принт, 2013. - 320 с.

Шифр: 663/664 Т 98

Тютюнник, Юліан Геннадійович. Цукроварні України. Індустріальна спадщина і ландшафт : монографія / Ю. Г. Тютюнник ; Ін-т еволюційної екології НАН України. - Київ : ТОВ "АБС Пресс", 2016. - 330 с.

Шифр: 910 У 45

Українська географія: сучасні виклики : зб. наук. праць: у 3 т. Т. 3 / Укр. геогр. т-во. - Киїі : Прінт-Сервіс, 2016. - 222 с.

Шифр: 910 У 45

Українська географія: сучасні виклики : зб. наук. праць: у 3 т. Т. 2 / Укр. геогр. т-во. - Київ : Прінт-Сервіс, 2016. - 363 с.

Шифр: 910 У 45

Українська географія: сучасні виклики : зб. наук. праць. Т. 1. / Українське географічне товариство ; відп. ред. Я. Б. Олійник ; редкол. С. А. Лісовський ; ред.: В. П. Палієнко , Л. Г. Руденко. - Київ : Прінт-Сервіс, 2016. - 235 с.