Бібліотека-online

Знайдено літературних джерел: 17470
НАЗВА видання, ПРІЗВИЩЕ автора, РІК публікації
Шифр: 030 П 77

Природа Белоруссии : популярная энциклопедия / гл. ред. И. П. Шамякин. - Минск : Изд-во "Белорус. совет. энциклопедия" имени Петруся Бровки, 1986. - 599 с.

Природная среда Антарктики: современное состояние изученности : материалы 2-й Международной науч.-практ. конф. (пос. Нарочь, Беларусь, 18-21 мая 2016 г.) / ГНПО "Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам" ; отв. за выпуск В. Е. Мямин. - Минск : Конфидо, 2016. - 392 с.

Шифр: 502 П 77

Природные ресурсы и окружающая среда : сб. науч. материалов / Ин-т природопользования НАН Беларуси ; ред. И. И. Лиштван. - Минск : Беларуская навука, 2016. - 195 с.

Шифр: 502 Р 15

Радловська, Катерина Олексіївна. Локальний моніторинг довкілля для адміністративних районів і територіальних громад : монографія / К. О. Радловська ; ред. О. С. Волошкіна ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Видавець Петраш К. Т., 2015. - 185 с.

Шифр: 630 Р 86

Румянцев, Максим Григорович. Особливості природного поновлення основних лісоутворювальних порід в дібровах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / М. Г. Румянцев ; Укр. н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Держ. агенства лісових ресурсів України та НАН України. - Харків, 2017. - 20 с.

Шифр: 556 С 13

Савич-Шемет, Оксана Григорьевна. Влияние климатических и антропогенных факторов на уровенный режим грунтовых вод Беловежской пущи : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 25.03.13 / О. Г. Савич-Шемет ; Ин-т природопользования НАН Беларуси". - Минск, 2016. - 22 с.

Шифр: 556 С 21

Сафина, Сажида Сарваровна.
Анализ водно-экологических ситуаций в бассейне реки Камы : автореф. дис. ... канд. геогр. наук:11.00.11 / С. С. Сафина ; Ленинградский гос. ун-т. - Ленинград, 1990. - 16 с.

Шифр: 550.3 С 21

Сафронов, Олег Миколайович. Сейсмотектонічні умови і сейсмічна небезпека платформної частини України (для цілей розміщення об'єктів атомної енергетики : автореф. дис. ... канд. геол. наук: 04.00.22 / О. М. Сафронов ; Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. - Київ, 2005. - 23 с.

Шифр: 94(477) С 24

Свєшніков, Ігор Кирилович. Музей-заповідник "Козацькі могили" : путівник / І. К. Свєшніков ; худож. оформл. І. П. Плесканко. - Львів : Каменяр, 1990. - 94 с.
Экземпляры: всего:1 - (1)

Шифр: 630 С 34

Сидоренко, Сергій Григорович. Постпірогенний розвиток сосняків Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / С. Г. Сидоренко ; Укр. н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Держ. агенства лісових ресурсів України та НАН України. - Харків, 2017. - 20 с.