Документи

Заголовок Текст
1

для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 «Науки про Землю»

PDF icon PhD-rules-2021.pdf
2

Вимоги до наукового реферату (вступний іспит зі спеціальності)

PDF icon aspirantura-referat.pdf
3

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"

Файл nakaz-MON-32.docx
4

Statement of the Environmental Policy of the Institute of Geography, NASU

PDF icon Statement_EnvPolicy-en.pdf
5

Положення про екологічну політику Інституту географії НАН України

PDF icon Statement_EnvPolicy-ua.pdf
6

Положення про приймальну комісію

PDF icon polozhennya.pdf
7

Наказ “Про підготовку матеріалів з оцінювання наукової та науково-організаційної діяльності Інституту географії НАН України”

PDF icon perevirka-2017.pdf
8

Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України

Microsoft Office document icon metod-2017-d.doc
9

Методика оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України (наукові підрозділи)

Microsoft Office document icon metod-2017.doc
10

Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (картографія)

PDF icon cartog-2017.pdf
11

Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів)

PDF icon landshaft-2017.pdf
12

Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (суспільна географія)

PDF icon susp-2017.pdf
13

Програма вступних іспитів зі спеціальності «географія» (геоморфологія та палеогеографія)

PDF icon paleogeo-2017.pdf
14

Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту географії НАН України за спеціальністю 106 «Географія» у 2017 році

PDF icon aspirantura-2017.pdf
15

Антикорупційна програма Інституту географії НАН України

PDF icon antikorupts.pdf