29 березня 2017 року відбудеться засідання Ученої ради Інституту географії

29 березня 2017 року о 14:00 годині відбудеться засідання Ученої ради Інституту географії НАН України

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Атестація наукової роботи молодих учених-стипендіатів: НАН України  та Президента України.

Доп. к.г.н. А.В. Марущинець,
к.г.н. С.О. Западнюк,
к.г.н. О.М. Лейберюк,
к.г.н. С.Л. Чемерис

2. Про ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (зміна спеціальності).

Доп. д.г.н. С.А. Лісовський

3. Різне