28 грудня 2016 року відбудеться засідання Ученої ради Інституту географії

28 грудня 2016 року о 14:00 годині відбудеться засідання Ученої ради Інституту географії НАН України

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Заключний звіт за темою НДР «Суспільно-географічна оцінка змін в регіональному природокористуванні в Україні» (2012-2016)
(регламент – до 30 хв.).

Доп. зав. сектору , д.г.н. С.А. Лісовський

2. Заключний звіт за темою НДР «Стан екологічної безпеки Київського Придніпров’я: суспільно-географічний аспект» (2012-2016)
(регламент – до 20 хв.)

Доп. зав. сектору , д.г.н. С.А. Лісовський

3. Науково-інформаційний звіт про діяльність сектору збалансованого розвитку та екологічної оцінки у 2016 р.

Доп. зав. сектору, д.г.н. С.А. Лісовський

4. Науково-інформаційний звіт про діяльність відділу картографії у 2016 р.
(регламент – до 10 хв.)

Доп. академік НАН України Л.Г.Руденко

5. Науково-інформаційний звіт про результати виконання НДР за конкурсом ДФФД Ф64 «Процедура та методи стратегічної екологічної оцінки в системі територіального планування України»
(регламент – до 10 хв.)

Доп. академік НАН України Л.Г.Руденко

6. Науково-інформаційний звіт про результати виконання робіт за договором Ф 63/66-2016 «Якість життя населення міст і регіонів України: динаміка та особливості зрушень» (замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень)
(регламент – до 10 хв.).

Доп. керівник, к.г.н. С.А.Покляцький

7. Про діяльність спеціалізованої вченої ради Інституту географії НАН України у 2016 р.

Доп. к.г.н. А.А.Мозговий

8. Про пожежну безпеку та охорону праці.

Доп. В.О.Шинкаренко

9. Різне