25 липня 2017 року відбудеться засідання Вченої ради Інституту географії

25 липня 2017 року о 14:00 годині відбудеться засідання Вченої ради Інституту географії НАН України

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Наукові доповіді аспірантів 3-го року навчання (регламент – до 15 хвилин).

Доп. М.М. Вишня
О.М. Лейберюк

2. Атестація наукової роботи молодих учених-стипендіатів: НАН України  та Президента України.

Доп. к.г.н. А.В. Марущинець,
к.г.н. С.О. Западнюк,
к.г.н. О.М. Лейберюк,
к.г.н. С.Л. Чемерис

3. Різне