Історія

Сектор територіальної організації суспільства (перша його назва – відділ економічної географії) було створено у 1964 р. під керівництвом академіка Паламарчука М.М. у Секторі географії АН УРСР (нині Інститут географії НАН України). Майже 24 роки Паламарчук М.М. очолював цей сектор (відділ), сформувавши основні напрями наукових досліджень та колектив здібних науковців. У 1967 р. з переходом Сектору географії до Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України сектор став називатися –  відділ теорії економіки районів та економічної географії, з 1970 р. – теоретичних проблем економічної географії. Згодом він був названий “відділ економічної та соціальної географії”, “відділ суспільно-географічних досліджень”. Сучасна його назва “сектор територіальної організації суспільства” затверджена у 2016 р. У 1988 – 1995 рр. завідувачем сектору (відділу) була доктор географічних наук, професор Горленко І.О. Сектор (відділ) очолювали доктор географічних наук, професор Балабанов Г.В. у 1996 – 2002 рр., у 2003 – 2009 рр. – доктор географічних наук Нагірна В.П. у. З 2010 року сектором завідує доктор географічних наук, професор Підгрушний Г.П.

Нині у секторі працюють 12 професійних економіко-географів, з них 3 докторів наук, 4 кандидатів наук, 3 молодших наукових співробітників, 2 провідних інженерів. У свій час у відділі (секторі) працювали відомі вчені – економіко-географи – проф. Корецький Л.М., проф. Волобой П.В., д.геогр.н. Поповкін В.А., проф. Іщук С.І., д.геогр. н. Язиніна Р.О., проф. Масляк П.О., проф. Стеченко Д.М., проф. Олійник Я.Б., проф. Пітюренко Ю.І., проф. Пістун М.Д. та інші.

Завідувачі відділу
 

Паламарчук Максим Мартинович Паламарчук Максим Мартинович
(1916 – 2000)
Засновник відділу, академік НАН України (1973), лауреат Державної премії у галузі науки і техніки України (1993) і премії ім. О.Г. Шліхтера НАНУ (1978), заслужений діяч науки і техніки України (1976), доктор економічних наук (1959), професор (1961), почесний член Руського географічного товариства (1980), очолював відділ протягом 1964 – 1987 рр.

 

Горленко Інга Олександрівна (1934 р. н.) – провідний науковий співробітник, доктор географічних наук (1982), професор (1996), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1993), відмінник народної освіти України (2002), радник Державної податкової служби України 1 рангу (2000); завідувач відділу протягом 1988 – 1996 рр.

 

Балабанов Геннадій Васильович
(1948 р. н.) – старший науковий співробітник, доктор географічних наук (1992), професор (2000); завідувач відділу протягом 1997 – 2002 рр.

 

Нагірна Валентина Петрівна
(1940 р. н.) – провідний науковий співробітник, доктор географічних наук (1995); професор (2013), завідувач відділу з 2003  по 2009 р.

 

Підгрушний Григорій Петрович
доктор географічних наук (2008), професор (2015), завідувач відділу (сектору) з 2010 р.