Історія

Заснований у 1971 р. як відділ географії транспорту. Фундатором відділу був к.техн.н. Володимир Максимович Пелих. У 1985 - 1995 рр. відділ очолював к.екон.н. Валентин Васильович Волошин - заслужений діяч науки і техніки України, член Клубу з програми ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) "Global - 500". З його приходом у відділі започатковані і набули розвитку дослідження еколого-географічного спрямування, при одночасному збереженні напрямку, пов'язаному з проблематикою географії транспорту. Від 1996 р. до 2004 р. обов'язки завідувача відділом послідовно виконували: к.геогр.н. Сергій Антонович Лісовський (1996-2000 рр.), к.геогр.н. Ірина Володимирівна Гукалова (від грудня 2000 р. до вересня 2002р.), к.геогр.н. Валерій Григорович Дубін (з вересня 2002 р. до січня 2004 р). У цей період науковий підрозділ мав назву: „Відділ регіональних еколого-географічних проблем і географії транспорту”.

За період існування відділу було підготовлено 11 кандидатів географічних наук (Тарангул Л.Л., Лісовський С.А., Базілевич О.О., Дубін В.Г, Гукалова І.В., Мозговий А.А., Маруняк Є.О., Дячевська Л.П., Путренко В.В., Новікова В.І., Пашинська Н.М.), докторські дисертації захистили Тарангул Л.Л., Лісовський С.А., Гукалова І.В.

Завідувачі відділу

Пелих Володимир Максимович

Засновник відділу, кандидат технічних наук (1961 р.).

Волошин Валентин Васильович

кандидат економічних наук; завідувач відділу від 1985 до 1995 р.

Гукалова Ірина Володимирівна 

кандидат географічних наук, завідувач відділу від грудня 2000 р. до вересня 2002р.

Дубін Валерій Григорович

кандидат географічних наук, завідувач відділу з вересня 2002 р. до січня 2004 р.

Лісовський Сергій Антонович

доктор географічних наук, завідувач відділом з 1996 до 2000 р. та від 2004 р.