Історія

Історія відділу палеогеографії починається зі створеного в Інституті геологічних наук АН УРСР у 1961 р. під керівництвом д.геол.-мін.н. Веклича М.Ф. відділу фізичної географії та картографії, на базі якого у 1964 р. сформованио Сектор географії. З 1967 р. відділ має сучасну назву – палеогеографії. Протягом 30 років очолював відділ його фундатор – д.геол.-мін.н. М.Ф. Веклич (1961-1990 рр.), пізніше – д.геогр.н. С.І. Турло (1991-1994 рр.), а з 1994 р. по цей час відділ працює під керівництвом д.геогр.н. Ж.М. Матвіїшиної. У попередні роки у відділі працювали доктори наук – Н.О. Сіренко (1965-1995), С.І. Турло (1964-1994), І.В. Мельничук (1964-1992), Н.П. Герасименко (1975-2005). В різні роки співробітниками відділу були кандидати наук – І.Д. Бачинський, М.М. Волеваха, О.О. Ломаєв, В.А. Дубняк, В.В. Фуртес, Й.В. Кисельов, Н.С. Водоп’ян, А.М. Карпенко. При відділі у 80-х роках була створена госпрахункова палеогеографічна партія Дослідного підприємства Інституту геологічних наук АН УРСР. Очолював цей підрозділ Б.Д. Возгрин.

Завідувачі відділу:

Веклич Максим Федорович (23.02.1924 – 21. 02. 2001). – географ (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1950), геолог, канд. геол.-мін. наук (1953), ст.н.с. (1955), доктор геол.-мін. наук (1962), заступник директора Інституту геологічних наук АН УРСР. З 1961 по 1990 р. очолював відділ, професор (1974), лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1975), Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1984).

Турло Світлана Іванівна(25.12.1936 – 4.03.1994). – біолог-ботанік (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1960); канд. біол. наук (1968), ст.н.с. (1977), доктор геогр. наук (1989).
Завідувач відділу палеогеографії (1991-1994 рр.).

Сіренко Надія Олексіївна (08.12.1922 – 04. 11. 1995) – агрохімік-грунтознавець (Київський сільгосп. інститут, 1946), канд. с/г наук (1946), ст. н. с. (1965-1986), доктор геогр. наук (1979). Очолювала хімічну лабораторію відділу палеогеографії (1965-1971), (1960-1971) – завідувач лабораторії

Матвіїшина Жанна Миколаївна – канд. геогр.н. (1972), доктор геогр.н. з 1993 р., завідувач відділу палеогеографії з 1994 р.