Історія

       Сучасний відділ ландшафтознавства Інституту географії НАН України бере свій початок від відділу фізичної географії та картографії,  створеного  у  1961  р.  в  Інституті геологічних  наук  АН  УРСР  під  керівництвом  доктора  геолого-мінералогічних  наук М.Ф. Веклича.
      У 1964 р. рішенням Президії АН УРСР у складі Інституті геологічних  наук  АН  УРСР було створено Сектор  географії, у якому відділ фізичної географії очолив академік АН УРСР П.С. Погребняк.
      У 1976 р. частину відділу, разом з акад. П.С. Погребняком, було переведено до Інституту ботаніки АН УРСР, а в Секторі географії  створено  новий  відділ  фізичної  географії. З травня 1976 р. до середини 1978 р. обов’язки  завідувача  відділу  виконувала Л.М. Шевченко. Із середини 1978 до 1984 р. відділом фізичної  географії  завідував  В.І. Галицький, а з 1985 по 1989 р. – член-кор. АН УРСР О.М. Маринич. З 1989 по 1996 р. відділом керувала Л.М. Шевченко. У 1997 – 1998  рр. відділ очолював В.С. Давидчук. Виконували обов’язки завідувача відділу: Л.Ю. Сорокіна (1998 – 2006 рр.), а з 2006 р. – В.М. Чехній.

Завідувачі відділу

Погребняк Петро Степанович
(1900-1976) академік АН України,
очолював відділ у 1964-1976 рр.

Галицький Василь Іванович
(1912-1990) д.геогр.н., очолював
відділ у 1978-1984 рр.

Шевченко Лариса Миколаївна
к.геогр.н., очолювала
відділ у 1976-1978 рр. і
1989-1996 рр.

Маринич Олександр Мефодійович
чл.-кор. НАНУ, д.геогр.н.,
очолював відділ у 1985-1989 рр.

Давидчук Василь Сергійович
к.геогр.н., очолював відділ у 1996-1998 рр.

Сорокіна Людмила Юріївна
к.геогр.н., докторант;
очолювала відділ у 1998-2006 рр.

Чехній Віктор Михайлович
к.геогр.н.;
очолює відділ з 2006 р.