Історія

       Систематичні наукові картографічні дослідження розпочалися в Академії наук УРСР зі створення спільної з Київським університетом ім. Т.Г. Шевченка лабораторії комплексного картографування. Очолювали лабораторію, що згодом стала відділом картографії, спочатку професор А. С. Харченко, потім М. О. Корольова, з 1970 р. – д. геогр. н., професор А. П. Золовський, з 1986 р. – д. геогр. н., професор Л. Г. Руденко.

       За рішенням Президії АН УРСР у 1962 р. було розпочато розробку атласу “Природные условия и естественные ресурсы Украинской ССР”, яким мало бути започатковане видання тритомного атласу України, і лабораторія досить швидко переросла у науковий відділ картографії (1964 р.) Сектора географії АН УРСР, який став центром картографічних досліджень в Україні.

       За період існування відділу вищу професійну наукову підготовку в ньому отримали багато докторів та кандидатів наук. Успішно захистили дисертації учні А.П. Золовського (Зацаринний Д.І., Ковтун Л.П., Молочко А.М., Разов В.П., Титаренко Б.О), Т.І. Козаченко (Вакуленко О.В., Онищенко М.Г., Сесін В.А., Король П.П., Соломаха І.В.), Г.О. Пархоменко (Тітова С.В., Дудун Т.В.), Л.Г. Руденка (12 кандидатів наук – Колодко М.М., Нечипоренко Г.Л., Ровенчак І.І., Ляшенко Д.О., Тарангул Д.О., Панібрацька О.В., Курач Т.М., Любченко В.Є., Маруняк Є.О., Поливач К.А., Западнюк С.О., Ісіченко І.В. та 5 докторів наук – Яковенко І.М., Лісовський С.А., Захарченко В.І., Гукалова І.В., Палеха Ю.М.).

Завідувачі відділу

:

Кандидат географічних наук, професор А.С. Харченко

М.О. Корольова

Доктор географічних наук, професор А.П. Золовський

Доктор географічних наук, професор, академік НАН України Л.Г. Руденко