Український географічний журнал включено до переліку наукових журналів ICI Journals Master List 2016

Теги: 

17 листопада 2017 року, відповідно до запиту, поданого Інститутом географії НАН України, Український географічний журнал увійшов до переліку наукових журналів ICI Journals Master List 2016 (Index Copernicus Value).

Редакція планує продовжувати діяльність щодо забезпечення присутності журналу в міжнародних наукометричних базах, а також актуалізацію інформації про журнал та його номери через сервіс ICI World of Journals.