Співробітництво

Спільні дослідження у проектах та програмах в контакті з Міжнародною асоціацією з вивчення четвертинного періоду (INQUA) та її Європейською комісією. – М.Ф. Веклич був членом-кореспондентом лесової комісії, Н.О. Сіренко – член ґрунтової комісії, Ж.М. Матвіїшина та Н.П. Герасименко – члени лесової комісії INQUA та стратиграфічного комітету INQUA і Європейської підкомісії.

Співробітники відділу брали участь у виконанні Міжнародних проектів:

Активна участь співробітників у Міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах з доповідями; публікації статей у зарубіжних виданнях, участь у сумісних польових дослідженнях (Франція, Бельгія, Німеччина, Англія, Італія, Польща, Швеція, Чехія, Іспанія, Турція, Індія, Нідерланди).

2006 р. - м. Бєлгород

м. Львів - конференція (2004 р.)

м. Чернівці - польова екскурсія (2005 р.)

Ж.М. Матвіїшина - доповідь на симпозіумі