Співробітництво

       Здійснюється з науково-дослідними установами системи НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та іншими університетами України, Інститутом географії РАН, профільними міністерствами та відомствами, зокрема з Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій, Міністерством аграрної політики, Міністерством освіти та науки, Міністерством оборони, а також з установами Української академії аграрних наук.

       Міжнародні зв’язки реалізовані в програмі країн-членів РЕВ у галузі охорони і поліпшення навколишнього природного середовища, в ряді проектів, що виконуються за Міжнародною угодою про співробітництво з питань досліджень наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Встановлено контакти з Міжнародним союзом радіоекологів (IUR), Міжнародним товариством екологічної інженерії (IEES), Міжнародною асоціацією ландшафтної екології (IALE), Міжнародним географічним союзом.

м. Київ, 2002 р.

Чорнобильська АЕС, 2003 р.

с. Копачі (Зона відчуження), 2003 р.

м. Москва, 2005 р.