Співробітництво

       Розробки відділу, зокрема картографічні твори, мають попит у різних галузях науки та практики. Особливо слід виділити важливість робіт зі створення та оновлення серії тематичних карт для школи та ВНЗ (22 карти масштабу  1:1 000 000)  українською мовою,  карти  для  обґрунтування  вибору  майданчиків  для  АЕС  (5  карт масштабу 1:1 000 000 ), окремі карти і атласи для управлінських структур та інші.

       Широко розповсюджений Національний атлас України, виданий тиражем 5 000 примірників паперової та 2 000 примірників електронної версії. Вони передані в установи державної та місцевої влади, представниками дипломатичних служб держав, ВНЗ, наукові установи, бібліотеки.

       Відділ має широкі наукові та виробничі зв’язки. Він співпрацює з Міністерством екології та природних ресурсів, Державною службою геодезії, картографії та кадастру, інститутами Відділення наук про Землю, Міністерством освіти та науки НТУУ «КПІ» (Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку), інститутами географії Росії, Білорусі, Грузії, Молдови, Інститутом регіональної географії ФРН (Лейпциг), Інститутом географічних досліджень Угорської академії наук (Будапешт) й іншими установами та організаціями. При розробці Національного атласу відділ співпрацював більше ніж 50-ма науковими та виробничими установами України.


Розробники пілотного видання Електронного атласу України, 2000 рік


МДУ ім. М.В. Ломоносова (Л.Г. Руденко і О.М. Берлянт). Москва, грудень 2005 р.


Конференція Міжнародної асоціації академій наук (Л.Г. Руденко з М.В. Багровим, Б.Є. Патоном, Я.Б. Олійником). Київ, вересень 2006 р.


Л.Г. Руденко з директором Інституту В’єтнаму Нгуєном Ван Ки. Київ, грудень 2007 р.


Презентація книги ''Україна на картах'' у посольстві Угорщини, 2008 рік.


Л.Г. Руденко під час роботи 25-ої Міжнародної картографічної конференції. Париж, 2011 рік


Л.Г. Руденко на польовій екскурсії під час відрядження до Німеччини, 2012 рік


Л.Г. Руденко на зустрічі в Черкаській обласній адміністрації, 2012 рік