Склад відділу

Лісовський Сергій Антонович

д. геогр. н., ст. н. с., завідувач відділом з 1996 до 2000 р. та від 2004 р.

Напрями досліджень - природокористування, територіальні аспекти взаємодії суспільства з природою, суспільно-географічні аспекти забезпечення збалансованого розвитку, регіональний розвиток, екологічні наслідки економічної інтеграції України до світової економіки.

Колектив відділу нараховує 16 чоловік, з них 2 доктори наук (Лісовський С.А., Гукалова І.В.), 6 кандидатів наук (Дубін В.Г., Мозговий А.А., Маруняк Є.О., Дячевська Л.П., Новікова В.І., Макаренко П.О.), 3 наукових співробітника без ступеня (Закревський О.І., Дронова О.Л., Петрук С.Л.), 2 провідних інженерів (Касьянова Н.О., Шипович В.Є.), 3 аспіранти денної форми навчання (Покляцький С.А., Харченко І.В, Сломінська Л.С.) і 1 аспірантка заочної форми (Ухаль К.В.).

Наукові співробітники:

Гукалова Ірина Володимирівна, ст. н. с., д. геогр. н. Напрями досліджень – суспільно-географічне дослідження якості життя населення в Україні, соціальна географія та геоурбаністика.

Дубін Валерій Григорович, ст. н. с., к. геогр. н. Напрями досліджень - ноосферні функції лісу, суспільно-географічні основи лісокористування.

Маруняк Євгенія Олександрівна, ст. н. с., к. геогр. н. Напрями досліджень – вплив глобалізаційних трансформацій на господарство України; територіальна та галузева структура зовнішньоекономічних зв’язків України та її регіонів, ландшафтне планування. 

Мозговий Артем Анатолійович, ст. н. с., к. геогр. н. Напрями досліджень - проблеми та перспективи соціально-економічного та екологічного розвитку поселень України; раціональне використання міських ресурсів; вплив суспільних трансформаційних процесів на поселенську мережу України.

Дячевська Любов Петрівна, н. с., к. геогр. н. Напрями досліджень - соціально-економічний розвиток регіонів, політична географія, геополітика.

Макаренко Петро Олександрович, н. с., к. геогр. н. Напрями досліджень – автомобілебудування ЄС, міжнародна економічна інтеграція та підвищення конкурентоздатності України.

Новикова Валерія Іванівна, н. с., к. геогр. н. Напрями досліджень – ттериторіальні аспекти організації рекреаційної діяльності в регіонах України, територіальна та галузева структура сфери послуг у регіонах України, суспільно-географічна складова організації готельного господарства в Україні.

Закревський Олександр Іванович, н. с. Напрями досліджень - екологічна безпека енергетичної галузі, вивчення природоохоронного політичного процесу в Україні на сучасному етапі соціально-економічних перетворень та переходу до моделі сталого розвитку.

Дронова Олена Леонідівна, н. с. Напрями досліджень: оцінювання факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні.

Петрук Світлана Леонідівна, м. н. с. Напрями досліджень: соціально-економічний розвиток малих міських поселень, розселення населення.

Інженерний склад:

Касьянова Наталія Олександрівна, пров. інж. Напрями досліджень - еколого-географічні проблеми розвитку транспортної системи України, проблеми трансформації структури транспортної системи України та її інтеграції в Європейську транспортну систему.

Шипович Валерія Євгенівна, пров. інж. Напрями досліджень – територіальна та функціональна організація промисловості як провідного чинника антропогенного впливу на навколишнє природне середовище; розробка засад екологічної безпеки України.