Публікації

       Результати досліджень відділу узагальнено в одноосібних та колективних монографіях, наукових статтях, серіях тематичних карт. Вони були представлені на багатьох наукових форумах, опубліковані в різноманітних виданнях вітчизняного та міжнародного рівнів.
Серед базових праць відділу слід назвати такі:

Монографії (головні)

 • Золовский А.П. Комплексное картографирование экономики сельского хозяйства. - К.: "Наукова думка", 1974. - 174 с.
 • Золовский А.П., Маркова Е.Е., Пархоменко Г.О. Картографические исследования проблемы охраны природы.- Киев: Наукова думка, 1978.- 129 с.
 • Картографическое обеспечение отдельных видов планирования. - Киев: Наук. думка, 1979.- 200 с.
 • Козаченко Т.И. Картографическое обеспечение исследования аграрно-промышленных комплексов. - Киев: Наук. Думка, 1984.- 148 с.
 • Руденко Л.Г. Картографическое обоснование территориального планирования. - Киев: Наук. Думка, 1984. – 168 с.
 • Системное картографирование природы и хозяйства Украинской ССР. – Киев: Наук. думка, 1985. – 236 с.
 • Золовский А.П., Козаченко Т.И. Картографирование продовольственных комплексов. – Киев: Наук.думка, 1987. – 132 с.
 • Разов В.П. Картографические исследования земельных ресурсов. – Киев: Наук. думка, 1989. – 180 с.
 • Руденко Л.Г., Горленко І.О., Шевченко Л.М., Барановський В.О. Еколого-географічні дослідження території України. - Київ: Наук. Думка, 1990. - 32 с.
 • Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. и др. Картографические исследования природопользования.- Киев: Наук. думка, 1991. - 212 с.
 • Руденко Л.Г., Бочковская А.И., Горленко И.А., Пархоменко Г.О., Шевченко Л.Н. Эколого-географическое картографирование территории (опыт работ, обоснование структуры и содержание атласа). - Киев, 1992. -32 с.
 • Шевченко В.А. Медико-географическое картографирование территории Украины. - Киев: Наук. думка, 1994. - 158 с.
 • Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води. - Руденко Л.Г., Разов В.П. та ін. - К.: Символ-Т, 1998. - 48 с.
 • Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання: Навчальний посібник. - Вінниця: ТОВ "Антекс-У ЛТД", 1999. - 320 с.
 • Курач Т.М. Картографічне дослідження динаміки деморафічних процесів в Україні - К.: ЗАТ "Інститут передових технологій", 2004. - 70 с.
 • Руденко Л.Г., Бочковская А.И., Козаченко Т.И., Пархоменко Г.О., Разов В.П. Национальный атлас Украины. Концепция и пути ее реализации. К.: Институт географии НАН Украины, 2001. - 45 с.
 • Національний атлас України. Наукові основи створення та їх реалізація / За ред. Л.Г. Руденка. - К.: Академперіодика, 2007. - 408 с.
 • Ukraine in maps / Bochkovska A., Dovenyi Z., Karasconyi D., Kocsis K., Kovacs Z., Kozachenko T., Marynych O., Michalko G., Palienko V., Rudenko L., Scweitzer F., Smolyi V., Tiner T. Institute of Geography of NASU, Geographical Research Institute Hungrian Academy of Sciences. – Kyiv-Budapest, 2008. – 147 p.
 • Концепція створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзви-чайних ситуацій в Україні / Л.Г. Руденко, О.Л. Дронова, Д.О. Ляшенко, В.В. Путренко, В.С. Чабанюк (2010),
 • Геоінформаційне  картографування  в  Україні:  концептуальні  основи  і  напрями  розвитку  /  Л.Г. Руденко, Т.І. Козаченко,  Д.О. Ляшенко,  А.І. Бочковська,  А.П. Дишлик,  В.С. Чабанюк,  В.В. Путренко  /  Гол.  ред. Л.Г. Руденко (2011).

Атласи

 • Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. - М.: ГУГК, 1978.
 • Україна: природне середовище і людина. - К.: Вінницька картографічна фабрика, 1993. - 55 с.
 • Атлас Черниговской области. М.: ГУГК СССР, 1991 - 48 с.
 • Атлас Автономная Республіка Крим. - К: ЗАО "Інститут передових технологій", 2003. - 76 с.
 • Національний атлас України. – К.: ДНВП "Картографія", 2007 - 440 с.
 • Екологічний атлас України. – К. : «Центр екологічної освіти та інформації», 2009. – 104 с. : карти, табл., схеми, іл.