Відбулась VII Всеукраїнська молодіжна конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю»

25-27 жовтня в Інституті геологічних наук НАН України відбулася VII Всеукраїнська молодіжна конференція «Ідеї та новації в системі наук про Землю».

Конференція проводилася на базі Інституту геологічних наук НАН України, за підтримки Рад молодих вчених установ Відділення наук про Землю НАН України:

Всього на конференцію було надіслано 53 доповіді. Інститут географії НАН України був представлений 5 очними доповідями:

  • Дорошкевич С.П. «Викопні плейстоценові ґрунти та їх значення для палеогеографічних реконструкцій» (найкраща доповідь за підсумками другого дня конференції);
  • Кушнір А.С. «Нові дані з вивчення плейстоценових та голоценових відкладів в межах Полтавської рівнини»;
  • Покляцький С.А. «Умови життя населення великих міст України: динаміка та особливості змін»;
  • Марущинець А.В. «Перспективні напрями розвитку аграрної сфери Київського Придніпров’я»;
  • Іщенко Ю.Д. «Креативна діяльність в Україні та Великобританії: регіональний розріз».

Також на конференцію був запрошений Роман Олександрович Спиця (к.геогр.н., зав. відділу геоморфології та палеогеографії Інституту географії НАН України) для представлення доповіді «Особливості інженерно-геоморфологічних вишукань для цілей гідротехнічного будівництва в Екваторіальній Африці».

Завершенням наукової конференції стали виробничі екскурсії до Користишівського каньйону і Музею коштовного та декоративного каміння у м. Хорошів.