Відбулась консультація з впровадження Стратегії сталого розвитку України до 2030 року

17 листопада 2017 року у Конференц-залі Національної академії наук України, під егідою ПРООН в Україні, було проведено консультацію щодо проекту Національного Плану дій на 2017-2020 роки з впровадження Стратегії сталого розвитку України до 2030 року

proon-logo

На початку заходу менеджер проекту ПРООН в Україні, К. Корвін-Піотровська представила основні складові адаптації цілей сталого розвитку для України шляхом підготовки Національної доповіді і Стратегії сталого розвитку України до 2030 року за підтримки ООН.

У своїй доповіді керівник групи експертів з розроблення Стратегії сталого розвитку України, академік НАН України Л.Г. Руденко визначив механізм націоналізації цілей сталого розвитку через прийняття Стратегії сталого розвитку України до 2030 року та Національного Плану дій на 2017–2020 роки.

Основні принципи розроблення та положення проекту Національного Плану дій на 2017–2020 роки на виконання Стратегії сталого розвитку України до 2030 року були представлені у доповіді експерта з інституалізації положень Стратегії сталого розвитку України к.ф.н. Г.Б. Марушевського.

Пріоритетність Стратегії та Національного плану дій з її реалізації, як єдиного ефективного процесу впровадження довгострокової стратегії розвитку України підкреслено у виступах координатора консультативного процесу з розроблення Стратегії сталого розвитку України, голови Всеукраїнської екологічної ліги, Національної екологічної ради Т.В. Тимочко.

До обговорення подальших кроків і перспектив впровадження Цілей сталого розвитку в Україні було залучено широке коло експертів, представників НАН України, ВУЗівської науки, міжнародних агенцій та громадських організацій. Від Інституту географії участь в дискусій взяли к.г.н. О.Л. Дронова, д.г.н. С.А. Лісовський, д.г.н. Є.О. Маруняк.

Учасники відзначили високий рівень та актуальність розроблених документів, що мають стати стрижневими у формуванні державної та регіональної політики на період до 2030 року. Також зауважено потребу подальшого залучення до процесу впровадження Стратегії та Плану ключових стейкхолдерів.