Відбулась звітна сесія Загальних зборів Національної академії наук України та Відділення наук про Землю НАН України

12-13 квітня 2017 року відбулась звітна сесія Загальних зборів Національної академії наук України та Відділення наук про Землю НАН України

12 квітня 2017 року відповідно до порядку денного на зборах Відділення наук про Землю прозвучав звіт про підсумки діяльності установ Відділення у 2016 році та перспективи розвитку досліджень і розробок з відповідних напрямів, виголошений академіком-секретарем ВНЗ, акад. НАН України О.М. Пономаренком. В обговоренні звіту та проблем, з якими стикаються науковці Відділення взяли участь акад. НАН України В.І. Старостенко, чл.-кор. НАН України А.Г. Шапар, чл.-кор. НАН України В.І. Осадчий, акад. НАН України Л.Г. Руденко, акад. НАН України М.П. Щербак, акад. НАН України В.М. Шестопалов.

У своєму виступі акад. НАН України Л.Г. Руденко зупинився на аналізі таких питань, як особливості сучасного наукового пошуку, виклики та загрози, що постають перед вченими, класифікація та інтеграція науки у межах Відділення. У виступі підкреслено важливість посилення співпраці науковців з органами державної влади всіх рівнів, усвідомлення тенденцій щодо скорочення інноваційних циклів, зростання конкуренції, зокрема і в науковому середовищі, стрімкого поширення інформації та інформаційних технологій.

Також прозвучала наукова доповідь чл.-кор. НАН України В.І. Осадчого «Ресурси та якість поверхневих вод України в умовах антропогенного навантаження та кліматичних змін».

На засіданні було затверджено рішення зборів колективів наукових працівників Інституту географії НАН України та Інституту природокористування НАН України про обрання керівників цих установ, прийнято постанову Загальних зборів Відділення наук про Землю.

13 квітня на Загальних зборах НАН України було оприлюднено, обговорено та затверджено звіт про діяльність Академії у 2016 році.

Суттєві здобутки отримано у галузях фізико-технічних і математичних, хімічних і біологічних, соціогуманітраних наук. Окремо відзначено успіхи у розробці оборонної тематики. Серед гострих питань, що прозвучали у виступах – недостатнє фінансування, відтік кадрів, брак уваги з боку держави, зокрема і щодо перспективних розробок, інвестиції у які можуть стати цінним внеском у розвиток українського суспільства.

У підсумках президент НАН України акад. НАН України Б.Є. Патон окреслив завдання та напрями роботи Академії у короткостроковій та середньостроковій перспективі у відповідності з Концепцією розвитку НАН України.

Детальніша інформація, текст звіту та презентації представлені на сайті НАН України.