Відбувся VIII Варшавський регіональний форум

В період з 18 по 20 жовтня 2017 року у м. Варшава (Польща) відбувся черговий, восьмий, Варшавський регіональний форум. Його за традицією проводить Інститут географії та просторової організації Польської АН при підтримці Міністерства економічного розвитку Польщі та Польського географічного товариства.

На даний час Варшавський форум набув статусу відомого міжнародного наукового заходу і кожні два роки збирає науковців з країн Центральної, Східної та Західної Європи, які досліджують проблематику просторового розвитку.

До 2017 року було проведено 7 форумів, тематика яких завжди окреслювала завдання науковців і в теоретичній, і в практичній площині.

На цих форумах було представлено 316 доповідей авторів з 27 країн, в яких висвітлювались результати робіт, які охоплювали широкий спектр досліджень з просторової проблематики - починаючи від європейського та національного, до регіональних та місцевого рівнів.

У 2017 році оргкомітет Форуму запропонував для обговорення тему «Простір потоків».

Традиційно, перед початком форуму організатори запропонували учасникам робочу екскурсії, в ході якої гості могли ознайомився з прикладами вирішення проблем просторового розвитку в Польщі.

На Форум було подано 32 доповіді, автори яких представляли 12 країн. Всього на пленарних засіданнях, було заслухано 12 доповідей. Серед них була і спільна доповідь представників Інституту географії НАН України Л.Г. Руденка, С.А. Лісовського та Є.О. Маруняк «Зміни адміністративно-територіального устрою низового рівня та їх вплив на міські і приміські потоки (на прикладі Київської області)».

На секційному засіданні була представлена доповідь О.Л. Дронової «Вплив Київської транспортної системи на рух населення та мобільність». Вона, також, на прохання оргкомітету, була модератором секційного засідання.

Значну увагу на Форумі було приділено обговоренню проекту макрорегіональної стратегії для Карпатського регіону, розробленому Міністерством економічного розвитку Польщі. Експертом з цього питання від України виступив С.А. Лісовський.

Згідно з попередньою домовленістю відбулись переговори щодо зміцнення наукових зв’язків з дирекцією Інституту географії і просторового розвитку Польської академії наук, зокрема – директором інституту М. Дегурським та заступником директора Т. Коморніцьким.

Під час роботи форуму члени делегації з ІГ НАНУ провели переговори щодо перспектив співробітництва з колегами з Італії, Нідерландів, Великобританії, Словаччини, Румунії, Угорщини.