Відбувся семінар «Умови життя населення крізь призму людських потреб (на прикладі великих міст України)»

27 березня 2017 року під егідою Державного фонду фундаментальних досліджень відбувся науковий семінар «Умови життя населення крізь призму людських потреб (на прикладі великих міст України)». (Доповідач: кандидат географічних наук, науковий співробітник відділу суспільної географії Інституту географії НАН України, Покляцький Сергій Анатолійович).

В рамках роботи семінару були висвітлено одне з найактуальніших питань сьогодення України – умови життя населення. У виступі було акцентовано увагу на тому, що сучасне суспільство стає все більш вибагливим до середовища, в якому воно проживає, все більше усвідомлює важливість аспекту раціоналізації соціального життя. Відповідно, увагу було приділено таким категоріям як «якість», «спосіб», «умови», «образ», «добробут», «збалансований розвиток» та іншим поняттям, які характеризують певні аспекти життя.

В окремому тематичному блоці доповіді було наведено результати на прикладі великих міст в рамках роботи над грантом Президента України.

Тематика семінару привернула увагу студентів та викладачів, молодих науковців та досвідчених фахівців.