Вчена рада

Вчена рада інституту – колегіальний дорадчий орган управління науковою і науково-технічною діяльністю інституту. Головою вченої ради є за посадою директор інституту, заступниками голови – заступники директора інституту з наукової роботи, секретарем – вчений секретар інституту.

         Склад:

1.  Руденко Л.Г.           (голова)
     акад. НАНУ

2.  Лісовський С.А.     (заст. голови)
     д.геогр.н.

3.  Маруняк Є.О.          (уч. секретар)
     д.геогр.н.

4.  Зацаринний Д.І.     (заст. дир.)
     к.геогр.н.

5.  Жилкін С.В.             (голова профк.)
 

6. Голубцов О.Г.
      к.геогр.н.

7.  Гукалова І.В.
     д.геогр.н.

8. Давидчук В.С.
    к.геогр.н.

9. Дорошкевич С.П.
    к.геогр.н.

10. Матвіїшина Ж.М.
    д.геогр.н.

11. Мозговий А.А.
      к.геогр.н.

12. Нагірна В.П.
      д.геогр.н.

13. Палієнко В.П.
      д.геогр.н.

14. Підгрушний Г.П.
      д.геогр.н.

15. Поливач К.А.
      к.геогр.н.

16. Сорокіна Л.Ю.
      к.геогр.н.

17. Спиця Р.О.
      к.геогр.н.

18. Чехній В.М.
      к.геогр.н.